kuva sivustollakuva sivustolla

Teollisuuden energiatehokkuus. Lisää kilpailuvoimaa ja kannattavuutta.

Teollisuuden energiatehokkuus perustuu järkeviin, tarkasti suunniteltuihin energiainvestointeihin.

Teollisuuden energiatehokkuus ja sähkön hintavaikutukset näkyvät tuloksessa ja kannattavuudessa jo lyhyelläkin aikavälillä. Lämpö ja sähkö ovat jatkuvasti kasvava liiketoiminnan kustannuserä. Kun samaan aikaan painitaan monien muiden liiketoiminnan haasteiden kanssa, pelko kustannuksista ja investoinnin takaisinmaksuajan pituudesta siirtää monissa teollisuusyrityksissä energiainvestointeja tulevaisuuteen kasvattaen samalla korjausvelkaa ja energiakustannuksia entisestään. Näin siitäkin huolimatta, että teollisuuden energiatehokkuus ja sen kautta saavutettavat säästöt olisivat ulosmitattavissa tässä ja nyt teollisuuden energia-avustusten ja -tukien avulla. LST Energiakartoituksella parannat energiatehokkuutta ja optimoit liiketoimintasi energiakustannukset luotettavasti asiantuntijoiden opastuksella.

kuva sivustollakuva sivustolla

Autamme ja tuemme yritystäsi energiatehokkuuden kehittämisessä.

Suomalaisilla yrityksillä ilmastotietoisuus ja vaatimus energiatehokkuudesta ovat vahvalla tasolla. Hyvä niin. Meillä on kuitenkin edelleen hyödyntämättömiä, pelkästään sähköistykseen ja energiankulutukseen liittyviä kehittämiskohteita. Selkokielistä tietoa uusista innovaatioista ei ole tarjolla niin paljon kuin pitäisi. Uusien ratkaisujen kustannusvaikutuksia ei tunneta yrityksissä riittävän tarkasti. Meidän on vaikea muuttaa päivittäistä liiketoimintaa niin, että innovaatioista olisi todellista ja heti ulosmitattavaa arjen hyötyä. Energiatehokkuuden parantaminen ei tällä hetkellä ole kokonaisvaltaista ja systemaattista, ja sitä ei koeta yrityksen toimintaedellytyksiä parantaviksi investoinniksi ja toiminnan voimavaraksi. Teollisuuden energiatehokkuutta ei nähdä osana yrityksen visiota ja arvomaailmaa.

kuva sivustollakuva sivustolla

Lisää tuottavuutta ja työviihtyvyyttä, vähemmän kustannuksia.

Teollisuuden energiatehokkuutta kehittämällä voimme vaikuttaa huolto-, kunnossapito- ja käyttökustannuksiin. Energiatehokkuuden optimoinnilla parannamme työtilojen tehokkuutta, viihtyisyyttä, jäähdytyksen toimintaa ja lämmöntalteenottoa. Turha lämpö laskee tunnetusti työtehoa. Energian- ja sähkönkäytön suunnittelulla voimme kasvattaa tuotantoa kasvattamatta silti tuotantokustannuksia. Luomme turvallisia ja viihtyisiä toimi- ja työtiloja, parannamme työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta.

Energia ja sen ympäristövaikutukset ovat meille kaikille yhteinen asia. Energiatehokkuuden parantaminen on viestimme työntekijöille, asiakkaille, kuluttajille, sidosryhmille ja kaikille: ”Me välitämme”.

Säästä energiakustannuksissa!

Päivitä tuotanto- tai toimitilasi valaistus ledeillä.