Teollisuuden energiatehokkuus. Lisää kilpailuvoimaa ja kannattavuutta.
kuva sivustollakuva sivustolla

Luotettavasti ja kustannustehokkaasti sähkölaitteiden elinkaaripalvelut ja sähkötekniset kokonaistoimitukset LST:ltä

Sähkön merkitys teollisuudessa on suuri ja sen painoarvo on kasvussa. Teollisuuden prosessit ovat yhä riippuvaisempia sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Oikein suunnitellut, asennetut, huolletut ja ylläpidetyt sähkölaitteet varmistavat osaltaan järjestelmien oikean ja turvallisen toiminnan. Samalla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus ja turvalliset työolot.


LST:n ammattilaiset hoitavat sovitut asiat luotettavasti ja kerralla oikein. Tarjoamme laajan LST-palveluvalikoiman, josta räätälöimme luotettavan, kustannustehokkaan ja tulevaisuuden vaatimuksia vastaavan ratkaisun.

kuva sivustollakuva sivustolla

Sähkölaitteiden elinkaaripalvelut

Kaikki lähtee asiakkaan tuotannon käyttövarmuuden parantamisesta. Teollisuuslaitoksissa kriittisten laitteiden, järjestelmien ja prosessien on toimittava saumattomasti, oikein ja turvallisesti.


Ennakoivan sähkökunnossapidon onnistuneet toimenpiteet ja tiedolla johtaminen ovat olennaisia asioita yrityksen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Käyttövarmuudella vaikutetaan suoraan tuotannon kokonaistehokkuuteen ja materiaalien hallintaan.

kuva sivustollakuva sivustolla

Teollisuuden sähkö- ja automaatioratkaisut

Sähkö- ja automaatioratkaisuissa laatu ja toimitusvarmuus ovat merkittäviä koko urakan lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnittelun, asentamisen ja käyttöönoton ammattimaisuus, osaaminen ja kokemus ratkaisevat kokonaistoimituksen käyttöönottohetken. Aikataulussa toteutettu kokonaistoimitus säästää kustannuksia. Lisäksi käyttöaste voidaan palauttaa normaaliin ja prosessit voidaan käynnistää alkuperäisten suunnitelmien, tavoitteiden ja budjettien mukaisesti.

Säästä energiakustannuksissa!

Päivitä tuotanto- tai toimitilasi valaistus ledeillä.