Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE LST GROUP -KONSERNI

1. Rekisterin pitäjä

LST Group -konserni (myöhemmin LST Group)

LST Group Oy, LST Engineering Oy, LST Projects Oy, LST Teollisuussähkö Oy, Turun Sähköpalvelu Oy, LST Production Oy, LST Service Oy sekä Laivasähkötyö Oy.

Yhteystiedot:

Rautatehtaankatu 22

20200

Turku +358 (0)2 5100 300

www.lst.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Samuli Rantanen

050 5686156

samuli.rantanen@lst.fi

3. Rekisterin nimi

LST Groupin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri sekä potentiaalisten asiakkaiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus Asiakkuuksien ja yhteistyön, potentiaalisten asiakkuuksien ja muiden yhteyksien hoitaminen ja kehittäminen sekä viestintä ja markkinointi.

5. Rekisterin sisältö

- Yrityksien nimi ja yhteystiedot (käynti- ja laskutusosoitteet, puhelinnumerot, www-sivut, y-tunnus sekä muita asiakkuuden hoidon edellyttämiä oleellisia tietoja

- Yhteyshenkilöiden nimiä ja yhteystietoja (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä titteli tai asema organisaatiossa

6. Tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevista yrityksistä tai yhteyshenkilöiltä, www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille omiin käyttötarkoituksiin. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. LST Group luovuttaa henkilötietoja vain projektien hallintaa, laskutusta, sähköisten asiakaskirjeiden tai muun materiaalin lähettämistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, joiden palveluja LST Group hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Tällöin tietosuojasta sovitaan sopimuksin.

8. Rekisterin suojaus

LST Group säilyttää rekisterin henkilötiedot luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti muun muassa palomuureilla ja salasanoilla. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan LST Groupin oma henkilökunta ja alihankkijat/sopimuskumppanit ja vain LST Groupin liiketoimintaan liittyvissä yhteyksissä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä pyytää tietojen poistamista. Yhteydenotot näitä pyyntöjä koskien tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.