← Takaisin

LST:n työntekijöiden ammattitaito tekee yrityksestä laatujohtajan

syyskuu 2021

LST teetti asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla kartoitettiin asiakkaiden arvostuksia ja ajatuksia kehitystarpeista. Vastauksissa LST nousi erityisesti asentajiensa ammattitaidon ja henkilökohtaisen ongelmanratkaisukyvyn johdosta laatujohtajaksi.

Kyselyn toteutti ulkopuolinen taho puhelinhaastatteluiden avulla ja haastatteluissa pyydettiin LST Sähköpalvelun kiinteistö- ja teollisuustoimialan asiakkaita arvioimaan muun muassa joustavuutta, asiakaspalvelua, yhteistyön helppoutta, budjetin pitävyyttä ja yrityksen vasteaikaa suhteessa muihin saman alan toimijoihin.

Vastaajiksi oli valittu LST:n uusia asiakkaita sekä yrityksiä, jotka ovat olleet asiakkaina jo vuosia. Keskimäärin vastaajilla oli 5–10 vuoden asiakassuhde LST:n kanssa.

Parhaat arvosanat (4,8/5,0) LST sai joustavuudesta, asiakaspalvelusta sekä yhteistyön sujuvuudesta. Näissä yritys myös erottui selvästi edukseen kilpailijoihin verrattuna (arvosanat 4,0–4,2/5,0). Työn laatu sai erittäin hyvän arvosanan 4,4/5,0. Yritys onnistuu selvästi myös aikataulutuksessaan, sillä aloituksen nopeudesta, aikataulujen pitävyydestä ja projektin läpivientiajasta LST sai asiakkailtaan oikein hyvät arvosanat (4,5–4,6/5,0).

Palautteiden avulla toimintaa voidaan kehittää

LST on tehnyt asiakastyytyväisyyskyselyitä jo useamman vuoden ajan. Yritys on aina saanut asiakkailtaan hyvät arvosanat ja tyytyväisyys on pysynyt positiivisella tasolla. LST:llä kuitenkin arvostetaan myös kehitysehdotuksia, joita kyselyiden avulla voidaan kartoittaa.

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme ja kehitämme vastausten avulla toimintamme entistä paremmaksi.

Asiakkaiden vastauksista poimittua:

”LST:llä osaaminen ja ammattimaisuus on hemmetin hyvä. Heillä on otetta ja osaamista.”

”LST on toiminnan joustavuudessa hyvä. LST pystyy suorittamaan pyydettyjä joustoja, ja ottaa heti työn alle vaadittavat joustot.”

”Laatutaso on LST:llä tasaisempaa kuin muilla. Kommunikaatio on aina helppoa, ja saadaan mitä on sovittu. Se erottaa muista selkeimmin.”

    ← Takaisin