← Takaisin

Selektiivisyyslaskentaohjelman avulla tehoa suunnitteluun

joulukuu 2020

LST Groupilla on käytössään Febdok-selektiivisyyslaskentasovellus, jonka avulla voidaan laskea sähköverkon ja -laitteiden kuormitusta sekä sulakkeiden ja suojalaitteiden oikea mitoitus eri kohteissa.

Laskentatyökalu tuo suunnitteluun lisävarmuutta ja nopeuttaa sähkösuunnittelijan työtä, jolloin asiakas saa ripeää palvelua ja takuulla turvallisesti ja vakaasti toimivan sähköverkon.

Selektiivisyyslaskennan avulla mitoitetaan kiinteistöjen ja muiden kohteiden sähkölaitteistojen kaapelit ja suojalaitteet.

– LST Groupilla on käytössä Sähköinfon Febdok-selektiivisyyslaskentasovellus, jonka avulla voimme tehokkaasti laskea kiinteistön suojalaitteiden oikean mitoituksen. Selektiivisyyslaskenta tehdään aina, mutta sovelluksen avulla se nopeutuu ja varmentuu huomattavasti, kertoo LST Groupin sähkösuunnittelija Jani Kalkamo.

– Selektiivisyyslaskennan avulla sähköverkon häiriöt pyritään rajaamaan kiinteistöissä mahdollisimman pienelle alueelle. Jos kiinteistössä on esimerkiksi erikokoisia sulakkeita, on tärkeää, että niistä pienin laukeaa ja poistaa vian verkosta, eli ne ovat selektiivisiä toisiinsa nähden. Selektiivisyyslaskentaohjelmaa käytetään tällaisten tilanteiden laskemiseen. Laskennan avulla koko kiinteistön verkko ei lamaannu yhdestä viasta.

Laskentaohjelma varmistaa vaatimusten täyttymisen

LST Engineering tekee maakohteiden lisäksi paljon laivojen sähköistyksiä.

– Selektiivisyyslaskenta on laivoissa vaatimuksena, teemme näitä asiakkaillemme aika paljon. Laivat ovat kohteita, joissa suuria oikosulkuja ei saa päästä syntymään. Tässä hyvänä apuna on laskentasovellus.

– Maakohteissa vastaavia ovat esimerkiksi sairaalat. Niissä sulakkeiden ja kaapeleiden kuormitus täytyy olla tarkkaan laskettu, jotta toiminta ei keskeydy mahdollisen vian takia.

Asiakkaalle laskentaohjelman hyödyntäminen tarkoittaa nopeampaa palvelua.

– Sähköstandardien mukaan sähkösuunnittelulla on varmistettava, että sähköistys toimii oikein. Laskennalla taas voidaan varmistaa, että vaatimukset täyttyvät. Näin ei jälkikäteen tule tietoa, että jossain olisi ollut väärän kokoinen kaapeli. Laskentapalvelun avulla voidaan tehdä entistä laadukkaampia suunnitelmia, ja asiakas voi varmistua siitä, että sähköverkko toimii oikein.

    ← Takaisin