← Takaisin

Yhä useampi suosittelee LST Groupia

maaliskuu 2019

LST Group selvitti viime vuoden asiakastyytyväisyyttä lähettämällä asiakastyytyväisyyskyselyn myyntien perusteella suurimmille asiakkailleen. Kyselyn perusteella yhä useampi asiakas suosittelisi yrityksen palveluja eteenpäin.

NPS-mittatyökalulla LST Group sai arvosanaksi 66,7 asteikolta -100–100. Luku parani kiitettävästi viime vuoden tuloksista, jolloin luku oli 60 pistettä. NPS eli Net Promoter Score on yksi yleisimmistä asiakasuskollisuuden mittareista, jossa selvitetään tyytyväisyyttä ja halua suositella palvelua muille.

– Kyselyssä oli kolme eri kategoriaa, joissa pyysimme asiakkaita antamaan arvion toiminnastamme asteikolla 4–10. Kyselyyn vastanneiden mielestä olemme viestineet asiakkaidemme kanssa onnistuneesti vuonna 2018, sillä tiedonkulun sujuvuudesta asiakkaamme olivat antaneet meille keskiarvoksi 8,32, kertoo LST Groupin laatu- ja turvallisuuspäällikkö Ville-Pekka Ihatsu.

Myös muut kategoriat saivat hyvät arvosanat.

– Aikataulussa pysymisestä saimme arvosanaksi 8,74. Kolmas kategoria koski sitä, miten ammattitaitoiseksi asiakkaamme kokevat toimintamme. Ammattitaidosta saimme arvosanan 8,5.

Palautteen avulla yhä paremmiksi

Isoimpien yritysten eli Laivasähkötyön ja LST Sähköpalvelun asiakkaat ovat vastausten perusteella tyytyväisimpiä saamaansa palveluun. Palaute oli pääasiassa hyvää kaikilta asiakkailta, mutta yritys sai myös hyviä kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi entisestään. Kaikesta palautteesta on hyötyä yrityksen kehittämistyössä.

Kiitos kaikille asiakkaille, jotka vastasivat kyselyyn. Vastausten avulla LST Group kehittää toimintaansa ja palvelee asiakkaitaan yhä paremmin.

Asiakkaat kertovat:

”Joustavuutta on mielestäni ollut puolin ja toisin riittävästi.”

”Nyt jo vuosia jatkunut yhteistyömme on toiminut erittäin hyvin.”

”Tilatut työt on hoidettu aina ammattitaitoisesti.”

    ← Takaisin