← Takaisin

Onko tilasi turvassa sähköpaloilta?

Ville Lehto, LST Service Oy

kesäkuu 2022

Vuosittain maa-, eläin- ja puutarhatilojen tulipaloissa menetetään valtavat määrät omaisuutta. Paloissa tuhoutuu koneita, eläimiä ja rakennuksia, joiden tuhot voitaisiin ehkäistä määräaikaistarkastusten avulla. LST tarjoaa edulliset ja luotettavat TUKESin valtuuttaman sähkötarkastajan suorittamat tarkastukset myös maa-, eläin- ja puutarhatiloille.

Maataloutta ja maatiloja kohtaavat tulipalot muodostuvat valitettavan usein suurpaloiksi, joissa taloudelliset vahingot nousevat jopa satoihin tuhansiin euroihin. Vahingot kasvavat huomattavasti, jos palot leviävät myös alueella sijaitseviin asuinrakennuksiin. Menetykset voivat näin olla valtavia sekä taloudellisesti että henkisesti.

Tilastojen mukaan noin kolmasosa kaikista tulipaloista aiheutuu nimenomaan sähkön käytöstä eli sähköpaloista, joilla tarkoitetaan sähkölaitteesta tai sen asennuksesta alkanutta paloa. Sähkölaitteet on ajateltava kokonaisuutena, johon kuuluu tilan sähköasennukset, sähkölaitteet sekä sähköllä toimivat koneet ja järjestelmät. Tulipalojen ja tapaturmien lähteenä on usein laitteiston vika, josta aiheutuva onnettomuus voitaisiin välttää kunnossapidolla, tarkastuksilla sekä huolellisuudella.

Sähkölaitteiden määräaikaistarkastukset

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 edellyttää maa-, eläin- ja puutarhatilojen määräaikaistarkastuksia. Määräaikaistarkastuksella varmistetaan, että sähkölaitteiston käytön turvallisuus on kunnossa ja käyttäjät ovat tietoisia turvallisen käytön vaatimuksista. Tämän lisäksi tarkastetaan, että sähkölaitteistot ovat asianmukaisessa kunnossa ja niiden kunnossapidosta pidetään huolta.

Samalla sähkötarkastaja tarkistaa tilalla tehtyjen muutos- ja laajennustöiden dokumentit ja tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuksella varmistetaan, että laitteistojen asennukset ovat asianmukaiset ja että ne täyttävät standardit. Laitteiden on oltava sopivia kyseiseen kohteeseen ja suojattu asianmukaisesti ja riittävästi sekä sähköisesti että mekaanisesti.

Maatiloilla, asuinrakennuksia lukuun ottamatta, määräaikaistarkastukset on tehtävä 1 ja 2 luokan sähkölaitteistoille kymmenen vuoden välein. Sähkölaitteistoluokka 1 tarkoittaa yli 3x35A päävarokkeilla varusteltuja kiinteistöjä, joissa on liike-, työ-, eläin- tai kasvituotantotiloja. Sähkölaitteistoluokka 2 tarkoittaa kiinteistöjä, jotka on varustettu suurjänniteliittymällä sekä omalla muuntamolla.

Valtuutetun sähkötarkastajan tai valtuutetun laitoksen tekemään määräaikaistarkastukseen sisällytetään aina tilalla sijaitsevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Tavoitteena on turvaaminen

Määräaikaistarkastus on lain määräämä velvoite

Määräaikaistarkastuksen teettäminen on jokaisen kiinteistön- ja tilanhaltijan sähkölain määräämä velvoite, mutta samalla se tuo turvaa omaisuudelle, ihmisille ja eläimille. Määräaikaistarkastuksentavoitteena on sähköturvallisuuslain tarkoittaman sähköturvallisuustason- ja velvoitteiden täyttyminen sähkölaitteiston osalta, niin määräysten kuin voimassa olevien sähköturvallisuusstandardienkin osalta.

Määräaikaistarkastuksella pyritään pistokoeluonteisesti kartoittamaan kokonaiskuva sähkölaitteiston turvallisuudesta, kunnosta sekä dokumentoinneista. Sen perusteella määritellään mahdolliset korjaus-, huolto- ja muutostarpeet, joita sähköturvallisuuslaki ja standardit edellyttävät.

Vapaaehtoinen kuntotutkimus ja kuntoarvio ennaltaehkäisee vaaroja

Kuntotutkimus tai kuntoarvio on jokaisen kiinteistönhaltijan vapaaehtoinen laajempi kokonaistutkimus koko kiinteistön sähkölaitteistosta ja kojeista. Kuntotutkimuksella tai -arviolla saadaan kattava kokonaiskuva kiinteistön sähkölaitteistosta, kunnosta ja käyttöiästä sekä tulevaisuuden investointi tarpeista ja huolloista.

Kuntoarvion tavoitteena on omaisuuden turvaaminen ja sähkölaitteistojen omaisuudelle, ihmisille ja eläimille aiheuttamien vaarojen ennaltaehkäisy.

Kuntoarviossa pyritään kartoittamaan koko sähkölaitteistonkunto sekä turvallisuus, ja sen perusteella voidaan arvioida mahdolliset huoltotarpeet. Kun arvio tehdään hyvissä ajoin ja sähkölaitteet huolletaan ajoissa, voidaan ennaltaehkäistä myös tuotannon pysähtyminen laitevikojen vuoksi.

Tarkastus mahdollistaa laitteiston uusimisen ajoissa, jolloin viallisten ja vanhojen laitteiden aiheuttamat vaaratekijät voidaan eliminoida. Näin voidaan reagoida myös palovaaroihin ennen kuin varsinaisia onnettomuuksia ja tuhoja ehtii syntyä.

TUKESin valtuuttamat sähkötarkastaja LST:ltä

LST:n asiantuntijat ovat TUKESin valtuuttamia sähkötarkastajia, jotka suorittavat lakisääteisiä tarkastuksia myös maa-, eläin- ja puutarhatiloille ja tekevät myös sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia.

Kun asiantuntijamme suorittavat tarkastuskäynnin, luovutetaan tilanomistajalle tarkastuksesta pöytäkirja tai kuntotutkimus raportti. Pöytäkirjaan kirjataan sähköturvallisuuteen liittyvät huomiot, vaatimukset ja puutteet. Kuntotutkimus raporttiin kirjataan sähkölaitteiston näennäinen käyttöikä, turvallisuuspuutteet ja havainnot sekä muutosehdotukset.

Asiantuntija voi tehdä pitkäntähtäimensuunnitelman, jonka avulla voidaan arvioida ja varautua seuraavan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuvaan kehitykseen. Suunnitelma auttaa varautumaan mahdollisiin korjaus-, vaihto ja kunnossapitotarpeisiin. Kaikilla sähkölaitteilla on käyttöikä, ja ikääntyessään sähkölaite ei enää välttämättä vastaakaan nykymaailman tarpeita.

Omistaja saa ohjeistuksen mahdollisia seuraavia toimenpiteitä varten. Pöytäkirjasta voi tarkistaa huolto- ja kunnossapito-ohjeistukset ja muutosehdotukset. Näitä noudattamalla tilalle voidaan taata vaadittu turvallisuustaso sekä ihmisille, eläimille kuin omaisuudellekin.

Neuvomme mielellämme turvallisuusasioissa, sillä tavoitteenamme on turvata työympäristö sekä ihmisille että eläimille.

Turvallisuusterveisin

Ville Lehto
Valtuutettu sähkötarkastaja, Toimitusjohtaja

LST Service Oy

  • kuva sivustollakuva sivustolla

    Ville Lehto

    Toimitusjohtaja,
    LST Service Oy

← Takaisin